fbpx

Cafès científics de la UB: Nombres i bits contra la pandèmia

Ciutat:
La setmana del 23 al 27 de novembre, fes un cafè amb nosaltres! Experts de la Universitat de Barcelona debatran sobre l’actual pandèmia amb una mirada multidisciplinària.

Nombres i bits contra la pandèmia

Aportacions de les matemàtiques i la informàtica a l’estudi de la COVID-19

La pandèmia de la COVID-19 s’ha convertit en una crisi de salut pública mundial que comporta una gran varietat de reptes per als investigadors en matemàtiques i en informàtica: des de les aplicacions basades en intel·ligència artificial per fer les persones grans i les seves famílies més resistents davant de la crisi, passant per simulacions basades en agents intel·ligents que permeten recrear i entendre la propagació de coronavirus en diferents grups socials, fins a models matemàtics que busquen predir un futur incert.

Com poden aquestes simulacions i models donar suport a les decisions preses pels nostres governants? Com poden aquestes aplicacions ajudar els ciutadans a viure millor i a ser menys vulnerables en situacions de pandèmia? La recerca d’avui ens farà aprendre i enfocar adequadament crisis similars demà?

  • Data i hora: dilluns, 23 de novembre, 19 h
  • Moderadora: Inmaculada Rodríguez, Vicedegana de recerca i relacions amb empreses de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
  • Persones expertes:
    • Carlos Borrego, Institut de Matemàtica de la UB (IMUB) i Institut de Sistemes Complexos de la UB (UBICS) 
    • Oliver Díaz,  Departament de Matemàtiques i Informàtica, Institut de Matemàtica de la UB (IMUB)
    • Xavier Jarque i Maite López, Institut de Matemàtica de la UB (IMUB)
  • Organització: Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Segueix-ho en directe

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de:

european commission
Aquest projecte rep fons dels programes de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en el marc del projecte EuNightCat (954506)

This project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programs under the project EuNightCat (954506).