Bilingüisme actiu: una eina per a un envelliment saludable?

Ciutat:
Barcelona | 27/11/2020, de 13h.30 a 14h | CC Pere Quart | Xerrada sobre el bilingüisme com a factor de protecció contra el deteriorament cognitiu

Bilingüisme actiu:  una eina per a un envelliment saludable? (Sala 12)

Els estudis que han investigat si el bilingüisme és un factor de protecció contra el deteriorament cognitiu ha demostrat que parlar dues llengües pot endarrerir els símptomes de la demència fins a cinc anys. Quins són els mecanismes que promouen aquest benefici? Els resultats d’un estudi que hem conduït amb bilingües de català i castellà demostren que els factors claus són un ús actiu de les dues llengües i la presència d’habilitats cognitives més eficients que estan relacionades amb el control lingüístic. Aquests resultats ens suggereixen que un entrenament que reactiva el bilingüisme podria ser una nova eina d’estimulació cognitiva per al deteriorament cognitiu.

A càrrec de Marco Calabria, Estudis de Ciències de la Salut – Universitat Oberta de Catalunya

Coordinen:

Amb el suport de:

Amb el finançament de: